Ngày 12/3/2019 Học sinh Trường th Nguyễn Văn Trỗi đã tham gia Hội thi ” Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh” dành cho học sinh tiểu học năm học 2018-2019.

Lượt xem: